POZYSKUJEMY DOTACJE

Kompleksowo przygotowujemy wnioski o dofinansowanie i biznesplany.

Każdy tworzony przez nas wniosek o dofinansowanie podlega wewnętrznej procedurze poprawy i oceny według tych samych procedur i wytycznych, wedle których jest później oceniany w instytucji przyznającej dofinansowania.

Nasza oferta to:

  • przygotowanie wniosków i kompleksowej dokumentacji w zakresie dotacji z Urzędu Pracy, na otwarcie działalności,
  • przygotowanie wniosków w zakresie dotacji z Urzędu Pracy na szkolenia, w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
  • przygotowanie biznesplanów, bilansów i cash-flow do kredytów dla firm i wspólnot mieszkaniowych
  • przygotowanie biznesplanów do LGD Q-Wsi.

Dodatkowo współpracujemy z kilkoma fachowcami z dziedziny pozyskiwania Funduszy Europejskich na rozwój działalności.

ROZLICZAMY DOTACJE

  • rozliczanie dotacji – przygotowanie kompletnej dokumentacji, analiza faktur zakupowych pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE