Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę kadrową firm w następujących zakresach:

 • pełna obsługa kadrowa-płacowa firm,
 • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, delegacje i inne,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących zatrudnienia lub zwolnienia pracownika,
 • listy płac,
 • deklaracje podatkowe PIT,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • zasiłki chorobowe i macierzyńskie,
 • zaświadczenie o niezaleganiu,
 • kompleksowe rozliczenia z PFRON połączone z doradztwem w/s uzyskania refundacji i jej rozliczania,
 • delegacje zagraniczne,
 • przygotowywanie druków A1 oraz kart EKUZ,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • obsługa profilu e-ZLA (elektroniczne zwolnienia lekarskie),
 • reprezentowanie przed ZUS i Państwową Inspekcją Pracy,
 • inne wg. zleceń Klienta,

Wszystkie dokumenty wysyłane są do Urzędów drogą elektroniczną.